Forvaltningsrevisjons­registeret (4123) er oppdatert ...

... med rapporter (60) fra Oslo, Viken, Hedmark, Vestfold og Telemark, Agder, Bergen, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret