TIs korrupsjonsindeks 2020 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.

På bakgrunn av de ulike datakildene regnes det ut en poengsum for hvert land der 0 poeng er dårligst, og 100 poeng er best (minst korrupsjon).

Her er noen resultater fra undersøkelsen i regi av Transparency International (TI):

  • Danmark og New Zealand er på toppen av indeksen med 88 poeng, fulgt av Finland, Singapore og Sverige. Norge er på 7. plass for tredje år på rad, med 84 poeng.
  • Helt nederst på indeksen er Sør-Sudan og Somalia med 12 poeng, fulgt av Syria, Yemen og Venezuela.
  • Mer enn to tredjedeler av alle landene har en poengsum som er lavere enn 50, med et gjennomsnitt på 43 poeng.
  • De fleste land som er med i undersøkelsen har ikke blitt bedre på korrupsjonsbekjempelse det siste tiåret. Mer enn halvparten har stagnert.

Koronapandemien har vært og er en prøvelse for demokratiet og rettsstaten. Mangel på åpenhet og fare for favorisering av enkeltinteresser over fellesskapet, er utfordringer under håndteringen av pandemien i mange land. Og korrupsjonsrisikoen forsterkes i krisesituasjoner. Under pandemien har korrupsjon vært en fare ved flere sider av krisehåndteringen – fra bestikkelser i bytte med negative koronatester, til behandling og helsetjenester, til vaksinekappløpet og offentlige anskaffelser av medisinsk utstyr og kriseberedskap.

Også i år ser TI nærmere på landene i toppsjiktet av korrupsjonsindeksen i serien «Trouble at the top». I denne sammenheng er det verdt å minne om at indeksen har sine begrensninger som mål på landenes korrupsjonstilstand. CPI måler oppfatningene av korrupsjon i offentlig sektor, blant annet manifestert gjennom bestikkelse, underslag av offentlige midler, effektiv rettsforfølgelse av korrupsjonssaker, adekvat regelverk og åpenhet. Undersøkelsen inkluderer ikke mål på skatteunndragelse, hvitvasking, finansielt hemmelighold eller ulovlige pengestrømmer. Hvitvaskingsskandalene knyttet til Danske Bank og Fishrot Files viser at også de nordiske landene som ligger på toppen av indeksen har et forbedringspotensial, blant annet i finanssektoren.

Lenke til informasjonsfilm om CPI 2020 >>

Kilde: TI Norge

http://transparency.no/2021/01/28/korrupsjonsindeksen-2020-lansert-i-dag-gjenreisning-fra-koronakrisen-og-faren-for-korrupsjon/