KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 5. november | Fredinar - Hjelp, vi skal lage klimabudsjett!

KOMØK’21 vil være en digital konferanseserie med sju timeslange «Fredinarer» igjennom våren (12. februar, 12. mars og 16. april) og høsten (3. september, 1. oktober, 5. november og 3. desember) 2021, og hvor ulike temaer knyttet til omstilling og kommuneøkonomi blir drøftet.

I tillegg blir det arrangert en halv dags digital konferanse knyttet til kommuneproposisjonen 21. mai. Det vil også være en samsending med Kommunalbankens digitale årskonferanse 25. mars, hvor også kommuneøkonomi og fremtidsutfordringene er hovedtema.

Du melder deg på kun én gang, og det gir deg tilgang til å delta på alle Fredinarene, halvdagskonferansen, Kommunalbankens årskonferanse og tilgang til opptak av alle Fredinarene i etterkant. Og alt dette for kun kr 950 ekskl. mva.!

Og alt dette for kun kr 950 ekskl. mva.!

Mer informasjon om program og påmelding finner du her: KOMØK'21 >>

NKRF samarbeider med Kommunalbanken, KS og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) om planlegging og gjennomføring av Kommuneøkonomikonferansen.