Foto: Scott Graham / Unsplash

Ber om utsettelse av fristen for revisjonsberetningen

NKRF og Revisorforeningen ber regjeringen om at fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner, utsettes til 18. mai.

I lys av endringer i smittesituasjonen og påfølgende forsterkede smitteverntiltak ber bransjeforeningene om en utvidelse av fristen 15. april (kommuneloven § 24-8 første ledd) for å avgi revisjonsberetning til kommunenes og fylkeskommunenes årsregnskap.

Det er økt påtrykk fra foreningenes medlemmer om behov for en utsatt frist. Dette fordi iverksatte tiltak i deler av landet medfører at skoler og barnehager er justert opp til rødt nivå eller stengt helt. Kombinert med økt bruk av hjemmekontor – både hos revisor og i kommunene – gjør dette arbeidssituasjonen vanskelig. Situasjonen i enkelte deler av landet begynner å ligne på situasjonen for et år siden, hvor en tilsvarende utsettelse ble gitt i en lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven.

En utvidelse til 18. mai vil være med å bidra til en bedre og mer forsvarlig revisjonsprosess.

Les hele henvendelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210316_Til_KMD_om-utsettelse_frist_for_revisjonsberetning.pdf