Foto: FLY:D / Unsplash

Ny trusselrapport fra NorSIS: Her er de viktigste digitale truslene i 2021 og slik beskytter du deg

Lammende løsepengevirus, ødeleggende verdikjedeangrep, altfor vanlige kontokapringer og utspekulert økonomisk svindel.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) konkluderte nylig i sin rapport «Risiko 2021» med at det digitale risikobildet er skjerpet og at pandemien har forsterket dette. Derfor er det spesielt viktig at både virksomheter og befolkningen kjenner til de vanligste digitale truslene og hvordan de kan beskytte seg.

Rapporten "Trusler og Trender 2021" fra NorSIS er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om digital sikkerhet.

Ifølge en representativ undersøkelse i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd og NorSIS oppgir nesten halvparten av de som jobber på hjemmekontor (47 prosent) at de ikke fått informasjon av sin arbeidsgiver om hvilke regler og rutiner som gjelder for digital sikkerhet på kontoret hjemme.

Dette er årets viktigste digitale trusler:

  • Løsepengevirus

Med et par klikk og nedlasting av et ukjent vedlegg i en e-post, en Facebook-post eller en SMS kan hele virksomhetens IT-system bli lammet og kryptert.

  • Kontokapring

Bruker du eller noen andre i din virksomhet enkle passord for å logge inn på jobbtjenester? Det kan gjøre dere sårbare for angrep som kan få store økonomiske konsekvenser for hele arbeidsplassen.

  • Verdikjedeangrep

Din virksomhet kan rammes av et angrep på en av dine kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Eller du blir angrepet som et ledd i et angrep på en av dine samarbeidspartnere. Det kan få enorme konsekvenser for virksomhetens omdømme. Ifølge NSM er det sannsynlig at angrep på leverandørkjeder vil øke i Norge.

  • Svindel

Nettsvindel er fortsatt en stor trussel for små og mellomstore bedrifter. Dette er en type angrep der lav innsats kan gi angriperne stor uttelling. Det kan dreie seg om alt fra phishing og direktørsvindel, falske nettbutikker og falske nettprofiler til falske fakturaer.

Dette er de tre viktigste tiltakene for å unngå disse truslene:

1. Sikkerhetskopier så ofte som mulig

Hele 47 prosent av nordmenn sikkerhetskopierer data som er viktig for dem privat sjeldnere enn hver måned.

2. Oppdater alle systemer og programmer jevnlig

1 av 5 nordmenn har ingen rutiner for å oppdatere.

3. Bruk totrinnspålogging alle steder du kan!

53 prosent av alle nordmenn bruker totrinnspålogging der det er mulig.

Kilde: NorSIS

https://norsis.no/ny-norsis-trusselrapport-her-er-de-viktigste-digitale-truslene-i-2021-og-slik-beskytter-du-deg/