Forvaltningsrevisjons­registeret (4224) er oppdatert ...

... med rapporter (75) fra Østfold, Vestfold og Telemark, Innlandet, Aust-Agder og Bergen.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret