Foto: Unsplash

Minst 9000 dokumenter og store e-postmengder stjålet i Østre Toten

Østre Toten kommune advarer nå alle innbyggere i kommunen over 16 år om at all kontakt de som innbyggere har hatt med kommunen, kan ha kommet på avveier.

Kommunedirektøren i Østre Toten anser det som svært sannsynlig at 8 - 9 000 enkeltdokumenter er lastet ned av inntrengerne i forbindelse med dataangrepet mot kommunen tidligere i år. De har også lastet ned all e-postkorrespondanse i kommunen mellom 1. januar 2020 og 8. januar 2021 og 1860 dokumenter fra voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Rundt 200 av disse inneholdt personsensitive opplysninger.

9. januar ble det aller meste av digitale tjenester til nesten 15 000 innbyggere i kommunen lammet av et ødeleggende løsepengevirusangrep. Over natten var alle systemer, fra sosialhjelp og barnevern til vaksinering og innkreving av eiendomsskatt, kryptert og gjort utilgjengelig. Angriperne stjal også store mengder data, inklusive personopplysninger om kommunens innbyggere.

Det er deler av dette som nå har begynt å bli lastet opp og offentliggjort på det såkalte mørke nettet. Kommunen forventer at de vil laste opp mer av dette, og kan heller ikke garantere at ikke andre data, også personsensitive, fra andre kommunale enheter kan være på avveier. Det er en fryktelig situasjon, men kommunen håper at informasjonen den deler med innbyggerne gjør at de er ekstra på vakt mot misbruk av personopplysninger.

Les også: KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep

Kommunen har allerede kontaktet rundt 10 av sine innbyggere for å advare om at sensitive personopplysninger om dem er lagt ut. Kommunen har foreløpig ingen indikasjoner på at noe av denne informasjonen har blitt misbrukt, men det er selvsagt svært ubehagelig for den enkelte at slike ting skjer.

Kommunen har i et informasjonsskriv til innbyggerne listet opp en rekke mulige konsekvenser av hendelsen, og hvordan de skal beskytte seg mot disse. Det går på alt fra helseopplysninger som kan ha blitt kjent til svindel til at det er lekket informasjon om bankkontonummer eller fødselsnummer.

Kilde: NorSIS

https://norsis.no/dataangrepet-i-ostre-toten-kommune-minst-9000-dokumenter-og-store-e-postmengder-stjalet/