Status Kommune 2021

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren på en del utvalgte områder. Publikasjonen Status Kommune kommer ut årlig og skal gi et oppdatert bilde av tilstanden.

Se også: Status kommune - kommunevise indikatorer

Hør også: Podkast: Status Kommune 2021 (KS)

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2021/status-kommune-2021/