Foto: Rodion Kutsaev / Unsplash

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19.

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Ipsos har på oppdrag fra KS gjennomført FoU-prosjektet «Digitale konsekvenser av Covid-19 for kommunal sektor.

Ifølge KS bekrefter undersøkelsen at kommunesektoren har evne til å omstille seg, og raskt tar i bruk digitale løsninger. Erfaringene fra det siste året er med og gir et godt grunnlag når digitaliseringsarbeidet skal løftes i kommunene. Styrelederen i KS tror vi vil se økt interesse for mer samhandling i tida fremover.

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Det er størst økning innen utdanning og oppvekst, og 84 prosent av kommunedirektører oppgir at utdanning og oppvekst peker seg ut som en sektor hvor det har vært spesielt stor økning i bruk av digitale løsninger under Covid-19. 53 prosent av kommunedirektørene oppgir at det har vært en spesielt stor økning i bruk av digitale løsninger innenfor helse og omsorg.

93 prosent av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19. 89 prosent av kommunalsjefene og 85 prosent av de hovedtillitsvalgte er også blitt mye eller litt mer positive til digital samhandling enn hva de var før Covid-19.

82 prosent av kommunalsjefene svarer at digitale løsninger har gjort tilgjengeligheten i tjenesteytingen mye eller litt bedre enn før Covid-19. 50 prosent oppgir at den økte digitaliseringen også har ført til mye eller litt bedre kvalitet i tjenesteytingen innenfor eget tjenesteområde.

I tillegg svarer 78 prosent av kommunalsjefene at kapasiteten/produktiviteten i eget tjenesteområde har blitt mye eller litt bedre som resultat av innføringen av nye eller økt bruk av eksisterende digitale løsninger.

71 prosent av kommunedirektørene svarer at egen kommunes samhandling eksternt med andre kommuner har blitt mye eller litt bedre som resultat av økt bruk av digitale løsninger under Covid-19. 59 prosent av kommunedirektørene svarer også at samhandlingen internt mellom ansatte i egen kommune har blitt mye eller litt bedre etter økt bruk av digitale løsninger under Covid-19.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/pandemien-har-satt-fart-pa-digitaliseringen-i-kommunene/