Skatteinfo nr. 3/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les om blant annet skattefrie gaver – telefoni og internett og SAF-T.

Lenke til Skatteinfo-arkiv:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/