Foto: Claudia van Zyl / Unsplash

Lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Regjeringen har utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten.

Trygghetsstandard er et digitalt verktøy som ledere på sykehjem kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud for pasientene. Et viktig mål er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjem. Etter å ha blitt utviklet, testet ut og evaluert, er en ferdig versjon av trygghetsstandard nå klar og kan tas i bruk over hele landet.

Kommunene Eidskog, Kristiansund, Sortland og Tromsø har vært piloter for verktøyet og har vært viktige bidragsytere i utviklingen. Evalueringen av piloten viser positive resultater, blant annet at det har vært økt oppmerksomhet og engasjement for kvalitetsarbeid lokalt. Trygghetsstandard er et viktig tiltak i regjeringens eldrereform, Leve hele livet.

Trygghetsstandard er tilgjengelig på ressursportal.no – en kunnskapsbank for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Kilde: HOD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygghetsstandard-lanseres/id2844906/