Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 578 milliarder kroner i 2020.

I kommunene utgjorde de totale brutto driftsutgiftene 488 912 millioner kroner i 2020 . Netto driftsresultat utgjør 2,7 prosent av brutto driftsinntekter.

For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene 88 933 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør 5,7 prosent av brutto driftsinntekter.

Les også: KOSTRA-analysemodell er oppdatert (+)

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/reviderte-nokkeltall-for-kostra--455597