Foto: Scott Blake / Unsplash

Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

Utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører. Deres kriminelle virksomhet fører også ifølge A-krimsenteret i Oslo til negative konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet.

Bygg- og anleggsbransjen er vurdert som en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Det er en konkurranseutsatt bransje med høy etterspørsel etter billig arbeidskraft og stor bruk av utenlandske arbeidere. Rapporten fra A-krimsenteret i Oslo viser typiske kjennetegn ved kriminelle aktører i bransjen, og hvordan de unytter arbeidstakerne.

Kjennetegn hos aktørene:

 • Flesteparten av aktørene opererer primært i forbrukermarkedet (privatmarkedet)
 • Flertallet har straffehistorikk
 • Flere har tilknytning til virksomheter med konkurshistorikk
 • Mesteparten av arbeidstakerne de utnytter er fra Øst-Europa
 • Begår også andre former for arbeidslivskriminalitet: uteholder omsetning, NAV-bedrageri, utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene og konkurskriminalitet
 • Benytter enkeltpersonsforetak for å unngå arbeidsgiveransvar
 • Bruker stråpersoner for å skjule reelt eierskap

Slik utnyttes arbeidstakerne:

 • Gjennom farlig arbeid, uforutsigbare arbeidsforhold og uverdige boforhold
 • Lønnstyveri
 • Uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft
 • Svart avlønning – helt eller delvis

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/slik-jukser-de-useriose-i-bygg-og-anleggsbransjen/