Forvaltningsrevisjons­registeret (4289) er oppdatert ...

... med rapporter (65) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Bergen, Trondheim, Midt-Norge og Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret