NKRF på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuke treffer du oss på stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterer vi til eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Vel møtt!

NKRF har vært representert på Arendalsuka siden 2016. Under årets uke deltar vi sammen med Aust-Agder Revisjon IKS, Agder Kommunerevisjon IKS og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks). Vi treffes på egen stand i Gågata hele uka. I tillegg inviterer vi til et eget arrangement:

Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?

Tid: Onsdag 18. august 2021 kl. 13.00 - 14.15 | Dørene åpnes kl. 12.30. Servering.

Sted: Kirkekjelleren, Trefoldighetskirken

Om arrangementet:

Vi har alle lest om skandaler ulike steder i landet, men hvor utbredt er egentlig korrupsjon i kommunesektoren – og hvor høy er risikoen? Økokrim skriver i sin trusselvurdering fra 2020 at det gjenstår en del arbeid før hele kommunesektoren er deltagende i et systematisk antikorrupsjonsarbeid. De påpeker videre at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren er særlig tilstede der privat sektor møter offentlig sektor. De mener korrupsjonsfaren avhenger av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

Hva gjør vi for å redusere denne risikoen, og hvem gjør det? Svarene er ikke enkle, og her har alle et ansvar. Én ting er uansett sikkert: Den kommunale egenkontrollen har en avgjørende rolle når det gjelder forebygging, men også når det gjelder å oppdage misligheter og korrupsjon. Hvor mye skal vi kontrollere og hvor stor tillit skal vi ha? Utgangspunktet for temaet er vår visjon om å være på vakt for fellesskapets verdier.

Du møter blant andre:

  • Pål Lønseth, Økokrimsjef
  • Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
  • Haagen Poppe (H), bystyremedlem og leder av kontrollutvalget i Arendal kommune

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men bekreft gjerne om du kommer via Facebook.

Vel møtt til Arendal i august!


► Her kan du lese mer om arrangementet Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? » (arendalsuka.no)

► Her kan du laste ned en egen invitasjon til arrangementet Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? » (pdf)

______________

Siden starten i 2012 har Arendalsuka etablert seg til å bli Norges største politiske møteplass. Arendalsuka har som visjon å være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.