Hvordan unngå svindel og bedrageri

Veileder fra Politiet, Telenor og DNB med gode råd og tips for hvordan unngå svindel og bedrageri mot din virksomhet.

Direktør- og fakturabedrageri utgjør en betydelig risiko for norske virksomheter.

De kriminelle blir stadig mer avanserte i sine angrep, og bruker en kombinasjon av metoder, for eksempel, datainnbrudd, sosial manipulasjon og moderne teknologi, for å nå sine mål.

Dette kan ramme alle, uansett om man er en stor eller liten virksomhet. I ferieperioder er vi kanskje spesielt utsatt. Av erfaring vet vi at ferietid også er høysesong for bedragerier, fordi virksomheter i denne perioden kan ha redusert bemanningen, sommervikarer, eller andre endringer som avviker fra det normale. Dette vet de kriminelle å utnytte.

Kilde: NSR

Lenke til veilederen "Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?":

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/naringslivskontakten---forebyggende/virksomhetsbedrageri.pdf