Foto: Maria Lupan / Unsplash

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Øygarden kommune et gebyr på 9 130 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester.

Øygarden kommune gjennomførte i 2015 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtaler om levering av åtte forskjellige entreprenørtjenester. Klager anførte at kommunen hadde gjennomført ulovlig direkte anskaffelser ved å vesentlig endre rammeavtalene.

Rammeavtalen for «Røyrleggar» hadde en årlig kunngjort verdi på 600 000 kroner. Rammeavtalen for «Grunnarbeid og vegvedlikehald» hadde en årlig verdi på 1 500 000 kroner.

Innklagede gjorde avrop på avtalen for rørleggertjenester for 5 879 462 kroner og 91 362 141 kroner på avtalen for grunnarbeid- og vegvedlikeholdstjenester. KOFA kom til at rammeavtalene var vesentlig endret da kontraktenes omfang var utvidet betydelig.

Det var etter KOFAs syn en formildende omstendighet at anskaffelsene i utgangspunktet har vært konkurranseutsatt. Rammeavtalenes omfang var imidlertid overskredet i en så betydelig grad at det ikke var tvilsomt at tjenestene skulle ha vært kunngjort.

For rammeavtalen for «Røyrleggar» ble innklagede derfor ilagt et gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi.

For rammeavtalen for «Grunnarbeid og vegvedlikehald» fant KOFA også innklagedes manglende kontroll over bruken av rammeavtalen var en skjerpende omstendighet. Innklagede ble derfor ilagt et gebyr på 12 prosent av anskaffelsens verdi.

Hele avgjørelsen i KOFA kan du lese her:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2020-119