Øyvind Sunde – Årets kommunaløkonom 2021

Ved avslutningen av NKKs digitale Regnskapskonferanse i går ble Øyvind Sunde tildelt Sticos og NKKs pris – Årets kommunaløkonom.

Øyvind Sunde startet som nyutdannet kommunalkandidat som revisor i Oslo kommunerevisjon (1982-1989), og han har vært rådgiver for Kommunaldepartementet (1989), direktør for NKRF servicekontor (1990-99) og konsulent ved revisjons- og rådgivningsselskapene Ernst & Young AS (1999-2008) og BDO AS (2008-).

Som rådgiver for Kommunaldepartementet i 1989 utarbeidet Øyvind forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper («rødboka»).

Øyvind Sunde

Øyvind har tidligere også undervist i temaene «kommuneregnskap» og «revisjon av årsregnskapet» både ved høgskoler, ved etterutdanningen i NKRF, og han har holdt mange enkeltstående kurs og foredrag i emnet. Siden 2018 har han representert NKRF som medlem av fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Øyvind er godt kjent i kommune-Norge som forfatter av boka «Kommuneregnskapet» som først ble utgitt i 1999, og som kom i 8. utgave i 2020. Boka er siden 2011 også utgitt i elektronisk utgave gjennom oppslagsverktøyet Sticos Oppslag Kommune.

Øyvind Sunde har i mer enn 30 år vært en markant bidragsyter i utviklingen av kommuneregnskapet og er en av de fremste fagekspertene på dette området.

Les også: Årets kommunaløkonom for 20. gang (NKK)

NKRF stiller seg i køen av gratulanter!