Prinsipputtalelse om momskompensasjon og skolekantiner

Skatteetaten har kommet med en prinsipputtalelse om momskompenasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4 og skolekantiner.

Skattedirektoratet har foretatt en vurdering av hva som ligger i vilkåret om at fylkeskommunen skal drive økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Lenke til prinsipputtalelsen:

https://www.skatteetaten.no/contentassets/3c89adfce7864106b2616854855e243a/2021-12-kompensasjonsloven---4-andre-ledd-nr--4---skolekantiner.docx