Gebyr til Høylandet kommune

Datatilsynet har gitt Høylandet kommune 200 000 kroner i overtredelsesgebyr.

Bildefiler med helseopplysninger om personer uten tilknytning til kommunen lå tilgjengelig for ansatte ved helsestasjonen.

Datatilsynet har lagt vekt på at kommunen ikke gjorde noen relevante tiltak etter at avviket ble oppdaget.

Kommunen er gitt et overtredelsesgebyr for grunnleggende mangler ved tilgangsstyringen internt. Dette er ifølge Datatilsynet et brudd på kravene til personopplysningssikkerhet i personvernforordningen.

Feilen er rettet opp, og kommunen har også innført et nytt internkontrollsystem.

Kilde: Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/avgjorelser-fra-datatilsynet/2021/gebyr-til-hoylandet-kommune/