Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Den nye modellen for virksomhetsstyring fra IIA Norge er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket modenhetsnivå man ligger på i styringen av virksomheten.

Bruk av modenhetsmodellen kan gi innsikt i virksomhetens nåsituasjon og skape grunnlag for forbedring, og dermed bidra til virksomhetens måloppnåelse.

Modellen bygger på IIA Norges Veileder for virksomhetsstyring fra 2021. Den er rettet mot den samme målgruppen som denne veilederen, dvs. alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor, samt andre som har en rolle i denne styringen eller interesse for temaet.

Les også: Veileder for virksomhets­styring er lansert

Veilederen for virksomhetsstyring slår fast at virksomhetsstyring dreier seg om å legge til rette for at ledelsen og andre ansatte skal kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver for å nå virksomhetens mål, planlegge for god risikostyring og internkontroll, legge til rette for effektiv og hensiktsmessig drift med nødvendig oppfølging og rapportering, og etablere virksomme, uavhengige kontroller og bekreftelser.

Veilederen legger til grunn at virksomhetsstyringen består av 17 komponenter fordelt på fire tema, og den nye Modenhetsmodellen følger samme mønster.

Kilde: IIA Norge

https://iia.no/modenhetsmodell-for-virksomhetsstyring/