Forvaltningsrevisjons­registeret (4497) er oppdatert ...

... med rapporter (67) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet, Bergen, Nordland, Troms og Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret