Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 og i veiledningen til KRS nr. 4.

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/