Møt NKRF og Riksrevisjonen på Arendalsuka 17. og 18. august.

Møt offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. Nytt av året er at vi i tillegg til vårt eget arrangement onsdag 17. august, også skal samarbeide med Riksrevisjonen om et arrangement torsdag 18. august.

Tittelen på NKRFs arrangement onsdag 17. august kl. 12.00 i Kirkekjelleren i Trefoldighetskirken er «Demokratiets kår».

Neste år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. De politiske partiene har begynt sine nominasjonsprosesser. Men hvordan er egentlig demokratiets kår? Bidrar hets av politikere til lav rekruttering til folkevalgte verv – og hvor går grensen mellom hets og ytringsfrihet? er blant de spørsmålene vi stiller.

Her vil du møte:

  • Kamzy Gunaratnam (A), stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomite
  • Adele Matheson Mestad, direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter og medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon
  • Jan Oddvar Skisland (A), ordfører i Kristiansand kommune
  • Haagen Poppe (H), bystyrerepresentant og leder av kontrollutvalget i Arendal kommune
  • Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS – kommunesektorens organisasjon

For nærmere informasjon om arrangementet:

Dagen etter, torsdag 18. august kl.14.00, inviterer Riksrevisjonen og NKRF til et felles arrangement på Thon Hotel Arendal: "Tillit og kontroll – Motsetninger eller to sider av samme sak?"

Hvor viktig er tillit i et demokratiperspektiv og hvordan er balansen mellom tillit og kontroll?

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Sverige har allerede innført en tilsvarende reform. Som kontrollinstanser er vi opptatt av både ansvarliggjøring og forbedring i forvaltningen. Offentlig revisjon er en kontroll for å sikre folkevalgt styring. Hvordan vil kontrollen med forvaltningen påvirkes av en tillitsreform?

Her vil du møte:

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, riksrevisor
  • Helena Lindberg, riksrevisor i Sverige
  • Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune
  • Per Olav Nilsen, styreleder i NKRF

For nærmere informasjon om arrangementet:

Vel møtt!

Lenke til Arendalsuka 2022:

https://www.arendalsuka.no/