Ny veileder i evaluering av tilbud

I veiledningen anbefaler DFØ en modell hvor man prissetter kvalitet, men veiledningen inneholder også omtale av poengmodeller.

Evaluering av tilbudene har som formål å vurdere og rangere de mottatte tilbudene på grunnlag av tildelingskriteriene som gjelder for konkurransen. Målet med evalueringen er at det beste tilbudet, basert på tildelingskriteriene, kåres som vinner av konkurransen.

Tildeling av kontrakter i offentlige anskaffelser kan skje på grunnlag av tilbudet med lavest pris eller kostnad, eller tilbudet med det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Den evalueringsmodellen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) anbefaler gjør innkjøperne mer bevisste på hvor mye de vil betale for god kvalitet. Modellen øker dermed ifølge DFØ sannsynligheten for at oppdragsgiver kårer den rette leverandøren til vinner i konkurransen.

Veiledningen inneholder flere eksempler som viser hvordan modellen kan brukes.

DFØ planlegger et seminar 24. oktober hvor veiledningen vil bli gjennomgått grundigere. Nærmere informasjon kommer på anskaffelser.no.

Lenke til Veileder i evaluering av tilbud:

https://anskaffelser.no/veileder-i-evaluering-av-tilbud