Forvaltningsrevisjons­registeret (4592) er oppdatert ...

... med rapporter (95) fra Romerike, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret