Foto: Green Chameleon / Unsplash

Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

Standarden er nylig publisert, og norske innkjøpseksperter har i tre år vært med på å påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet og ser nå fram til å ta standarden i bruk.

Forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser er at interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser bekjempes. Slike faktorer har negativ innvirkning på mange leverandører, og det foreligger derfor et internasjonalt behov for å bekjempe dette, noe den nye standarden bidrar til.

NS-EN 17687:2022 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning, som er standardens fulle navn, er rettet mot innkjøpsorganisasjoner, deres bidragsytere og beslutningstakere. Standarden kan også ha innvirkning på og være til hjelp for enkeltpersoner, leverandører og deres medhjelpere, og organisasjoner som representerer leverandørkjeden på nasjonalt eller europeisk nivå.

Standarden blir lansert på konferansen SirkulæriTET 2022, 14. oktober kl. 08.30 - 11.30. Det er gratis å delta både fysisk på Lysaker og digitalt – påmelding påkrevet.

Standarden er et godt verktøy for norske innkjøpsmiljøer og skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Standarden inneholder blant annet:

  • en integritets- og ansvarlighetspolicy
  • en risikohåndteringsstrategi
  • en integritetserklæring som skal signeres av begge parter
  • systematisk måling av ytelse og kvalitet

Representanter for både KS Innkjøpsforum (KSI) og Lillestrøm kommune har deltatt i den norske speilkomiteen som har bidratt i utviklingen av standarden.

Kilde. Standard Norge

https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/barekraftige-innkjop/integritet-og-ansvarlighet-i-offentlige-anskaffelser--ns-en-17687/