Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering» på høring med frist 20. november 2022.

I notatet drøftes det når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter.

Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Lenke til GKRS' høringsdokumenter:

https://www.gkrs.no/horing-notat-om-digitale-losninger-og-avgrensning-mellom-drift-og-investering/