Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

KS markerte FN-dagen 24. oktober med å lansere et e-læringskurs i bærekraft, som er gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av BDO for Viken fylkeskommune.

Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner.

Målet er å skape en felles forståelse for hvordan kommunesektoren kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og tilrettelegge for målrettet arbeid og implementering av målene i norske kommuner og fylkeskommuner.

Kurset gir en innføring i hva bærekraftig utvikling er i Norge, og viser gode eksempler på bærekraftsarbeid fra ulike kommuner og fylkeskommuner. Både de med og uten erfaring med å jobbe med bærekraft, vil ha nytte av kurset, som er gratis og åpent for alle på plattformen for KS Læring.

Lenke til eKurset "Vis vei for bærekraftig utvikling":

https://www.kslaring.no/course/view.php?id=38193