Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon. Oppdatert: 5.12.22.

Virksomhetene som krever kompensasjon må levere meldingen på nytt format for terminer fra og med januar 2023. Noen regnskapssystemleverandører er i gang med å utvikle støtte for å kunne levere inn ny kompensasjonsmelding direkte fra regnskapssystemet, men det vil også være mulig å levere kompensasjonsmeldingen gjennom innlogget tjeneste for mva på skatteetaten.no/mva.

Den nye kompensasjonsmeldingen inneholder nye koder som bygges på SAF-t formatet. Meldingen utformes på samme tekniske plattform og ligner visuelt på mva-meldingen som ble lansert i januar 2022. Den nye kompensasjonsmeldingen vil valideres ved utfylling og innsending, og virksomhetene vil kunne legge inn standardmerknader og laste opp vedlegg sammen med meldingen.

Det vil ikke bli noen endringer i regelverket som følge av ny kompensasjonsmelding, og det er de samme dokumentasjonskravene og foreldelsesfrister som gjelder.

Lansering av ny kompensasjonsmelding kommer som et ledd i Skatteetatens moderniseringsarbeid på mva-området.

Lansering av ny kompensasjonsmelding kommer som et ledd i Skatteetatens moderniseringsarbeid på mva-området.

Skatteetaten ønsker at næringsdrivende skal få bedre tilpasset og målrettet veiledning og støtte til egenfastsetting. Dette ønsker man å få til blant annet gjennom utvidet samarbeid og bedre støtte til leverandører av økonomisystemer, og effekten vil være kortere behandlingstid og færre unødvendige kontroller.

Det kan være nødvendig å gjøre endringer i interne rutiner eller endre standard kontoplan. I disse tilfellene bør virksomhetene starte forberedelsene nå, slik at det blir riktig fra 1. januar 2023.

Hvis du ikke er kjent med den nye, ordinære mva-meldingen, bør du forsøke å sette deg inn i det nye kodesettet. Skatteetaten anbefaler virksomhetene å forsøke å sende inn den første kompensasjonsmeldingen i god tid før fristen, slik at man rekker å rette opp hvis nye valideringsregler hindrer virksomheten i å sende inn meldingen eller revisor trenger litt ekstra tid til å attestere meldingen.

Se Skatteetatens informasjonsfilm om den nye kompensasjonsmeldingen: Vimeo >>

Skatteetaten og prosjekt MEMO (Merverdiavgift Modernisering) arrangerer et åpent informasjonsmøte om ny kompensasjonsmelding på Teams tirsdag 6. desember kl. 10.00 - 11.30. Det vil også avholdes et nytt informasjonsmøte om kompensasjonsmeldingen 1. kvartal. Hvis du ønsker å delta på informasjonsmøtet kan du sende påmelding på e-post til: mva-modernisering@skatteetaten.no.

Kilde: Skatteetaten