KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen som endelig kommunal regnskapsstandard.

Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021.

Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden.

Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Kilde: GKRS:

https://www.gkrs.no/krs-nr-7-usikre-forpliktelser-betingede-eiendeler-og-hendelser-etter-balansedagen-endelig-standard/