Kilde: www.transparency.org

TIs korrupsjonsindeks 2022 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 4. plassen bak Danmark, Finland og New Zealand, men er foran Sverige på rangeringen.

Korrupsjonsindeksen (CPI) fra Transparency International (TI) viser at korrupsjon er et omfattende problem verden over. Størstedelen av verdens befolkning lever i land der korrupsjonsnivået er vedvarende høyt.

Den globale sikkerheten blir stadig dårligere og korrupsjon er både en årsak til og et resultat av denne negative utviklingen. Misbruk, underslag og tyveri av offentlige midler svekker institusjonene som har ansvaret for å ivareta fred og sikkerhet. Og korrupte politikere og svake institusjoner baner vei for kriminelle og terrorgrupper. Videre skaper konflikt grobunn for mer korrupsjon og svekker myndighetenes evne til å forebygge og respondere.

Hovedresultater

  • Danmark troner på toppen med 90 poeng, fulgt av Finland og New Zealand med 87 poeng. Norge er på 4. plass med 84 poeng, og dermed for første gang foran Sverige med 83 poeng.
  • Helt nederst på indeksen er Somalia med 12 poeng, fulgt av Syria og Sør-Sudan med 13 poeng. Årevis med vold og krig har innskrenket ressurser og gjort disse landene svært sårbare for korrupsjon.
  • Vest-Europa er den regionen i verden med høyest score, 66 poeng. Sørlige Afrika er på bunnen med 32 poeng, og Øst- og Sentral-Europa med 35 poeng.
  • Mer enn to tredjedeler av alle landene (122) har en poengsum som er lavere enn 50 (100 er toppscore), med et gjennomsnitt på 43 poeng.

Landene med høyest score på indeksen er preget av relativt lite bestikkelser og god beskyttelse mot underslag av offentlige ressurser og myndigheters maktmisbruk, men de er ikke fri for korrupsjon.

Måten korrupsjonen kommer til uttrykk på er gjerne litt mindre åpenbar, slik som uklare ansvarsforhold og interessekonflikter mellom politikk og næringsliv. Men også gjennom tilrettelegging av korrupsjon andre steder i verden gjennom disse landenes finansinstitusjoner og eiendomsmarked.

I denne sammenheng er det verdt å minne om at indeksen har sine begrensninger som mål på landenes korrupsjonstilstand. CPI måler oppfatningene av korrupsjon i offentlig sektor, men undersøkelsen inkluderer ikke mål på skatteunndragelse, hvitvasking, finansielt hemmelighold eller ulovlige pengestrømmer.

Fakta om korrupsjonsindeksen - Corruption Perception Index (CPI):
- Er en persepsjonsmåling som fanger opp inntrykket av korrupsjon i offentlig sektor i 180 land.
- Måler korrupsjon på en skal fra 0 til 100, der 0 innebærer ekstremt høyt nivå på korrupsjon, mens 100 representerer svært lite korrupsjon.
- Bygger på informasjon fra 13 uavhengige datakilder fra anerkjente institusjoner, basert på vurderinger fra eksperter og forretningsfolk.

Kilde: TI Norge

https://www.transparency.no/blog/korrupsjonsindeksen-lanseret-i-dag