Kontrolloppstilling for 2022

Selskaper og andre virksomheter som leverer ny skattemelding for næringsdrivende for 2022, skal ikke sende inn skjemaet RF-1022 Lønns og pensjonskostnader – også kalt kontrolloppstillingen.

Det skal likevel settes opp en avstemning som skal kunne legges frem på forespørsel. Avstemningen skal være signert av revisor.

Virksomheter som leverer skattemelding etter gammel løsning skal levere RF-1022 som tidligere.

I oppdatert informasjon om RF-1022 på skatteetatens nettsider blir det presisert at reglene om levering er endret etter at skjemaet ble laget. Merknadene i skjemaet om hvordan det skal leveres gjelder derfor ikke. Skjemaet skal ikke sendes inn, med mindre skatteetaten ber om det.

NKRF forstår dette slik at dette også gjelder offentlige virksomheter og andre arbeidsgivere som ikke leverer skattemelding. Dvs. at de skal fylle ut en kontrolloppstilling for å kunne legge denne frem ved forespørsel. Kontrolloppstillingen skal være signert av arbeidsgiveren og revisor.

Lenke til Skatteetatens informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/