Ny NKRF-veileder for kontrollutvalgets påseansvar

Den nye NKRF-veilederen for kontrollutvalgets påseansvar er nå publisert.

Den nye veilederen er resultat av en omfattende prosess, blant annet en høringsrunde med mange høringssvar. Dette førte til et omfattende arbeid også etter høringsrunden. Styret fastsatte den endelige veilederen 6. desember 2022.

Denne veilederen erstatter NKRFs tidligere påse-veiledere for hhv. regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Det vil fredag 10. mars 2023 kl. 10.00 avholdes et webmøte med presentasjon av veilederen. Invitasjonen blir sendt ut om kort tid til bedriftsmedlemmene.

Lenke til NKRFs veileder for kontrollutvalgets påseansvar:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/NKRFs_veileder_for_kontrollutvalgets_paaseansvar_221206.pdf