Foto: Taylor Wilcox / Unsplash

Avsetning i regnskapet for lærernes lønnsoppgjør

NKRF mener | Som kjent var det streik i lønnsoppgjøret mellom KS og lærerorganisasjonene i 2022, og som ble stoppet av regjeringen med tvungen lønnsnemnd. Ved tvungen lønnsnemnd gjelder eksisterende hovedtariffavtale inntil avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger.

Resultatet av lønnsnemnda vil innebære at lærerne vil bli etterbetalt for lønnstillegg med virkning fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.

Etterbetalingen vil skje i 2023, men må regnes som en kjent utgift etter anordningsprinsippet i 2022. Det må derfor avsettes for etterbetalingen i regnskapene for 2022. Avsetningen skal gjøres ut fra beste estimat.

Dersom Rikslønnsnemndas kjennelse ikke var kjent for kommunen da regnskapet ble avsluttet, anbefaler vi at avsetningen beregnes med utgangspunkt i siste tilbud fra arbeidsgiversiden med virkning fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.

Dersom Rikslønnsnemndas kjennelse ikke var kjent for kommunen da regnskapet ble avslutte, anbefaler vi at avsetningen beregnes med utgangspunkt i siste tilbud fra arbeidsgiversiden med virkning fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.


Kjennelsene er tilgjengelig på Rikslønnsnemndas nettsider >>