Foto: BBC Creative / Unsplash

Færre foreldre er misfornøyde med bemanningen i barnehagene

Foreldreundersøkelsen, i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir), viser at tre av fire foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten i barnehagen er tilfredsstillende.

Foreldreundersøkelsen viser at antallet som ikke er tilfredse med bemanningstettheten i barnehagen er på 16,2 prosent i år. Antallet i 2019 var 18,5 prosent.

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan nedgangen ha en sammenheng med koronasituasjonen og «et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen».

På nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt. Det er i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager.

Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager. Denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Tallene viser også at 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.

Etter en nedgang i antall barnehagebarn de siste fem årene, har det blitt litt flere barnehagebarn i 2022.

Trenden med større og færre barnehager fortsetter og nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen.

Hovedfunn:

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
  • 7 av 10 foreldre er fornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldrene til barn med norsk som morsmål.
Om statistikken
Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for åttende gang høsten 2022.
174 230 foreldre ble invitert til å delta, og 110 224 foreldre svarte på undersøkelsen. Noe som tilsvarer en svarprosent på 63,3 prosent.
3 100 av 5 419 barnehager har deltatt. Av disse er 1 678 kommunale og 1 422 private.

Kilde: Utdanningsnytt