Foto: Philipp Katzenberger / Unsplash

Personvernombud må være uavhengig og kompetente

EU-domstolen har i en ny dom trukket opp viktige grenser for personvernombuds uavhengighet og kompetanse.

Dommen uttaler seg blant annet om hvilke andre oppgaver et personvernombud kan ha i en virksomhet, uten at dette bryter kravene til uavhengighet.

Dommen uttaler særlig at personvernombud ikke skal fatte beslutninger om formål eller midler for behandling av personopplysninger.

Dommen uttaler også at nasjonal rett ikke kan hindre enhver oppsigelse av et personvernombud dersom ombudet ikke lengre har kompetansen for å utføre oppgavene sine, eller utfører oppgavene på en mangelfull måte.

Disse to standpunktene i dommen er begrunnet med at personvernombud både må være uavhengige og kompetente, slik at personvernregelverket blir tilstrekkelig effektivt.

Kilde: KS Advokatene

https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/personvernombud-ma-vare-uavhengig-og-kompetente/