Forvaltningsrevisjons­registeret (4720) er oppdatert ...

... med rapporter (74) fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Bergen og Nord-Norge.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret