Foto: WSP

Dette er Norges mest robuste kommuner

Rapporten "Regionenes kamp 2022" fra konsulentselskapet WSP viser at det er pendlerkommunene som er mest forberedt for kriser og fremtidsendringer.

Konsulentselskapet WSP har sammenlignet alle kommunene i Norge, og sett på hvor robuste og tilpasningsdyktige de er når det kommer til demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi og næringsliv, bærekraft- og klima.

Resultatet viser store forskjeller, og pendlerkommuner som Nordre Follo, Bærum og Asker ligger på topp.

Rapporten «Regionenes kamp 2022» viser et bilde av kommunene i Norges velstand og fremtidsutsikter. Materialet gir mulighet til å lage nyttige sammenligninger, kommune mot kommune, men kan også brukes til mer inngående dybdeanalyser for enkeltkommuner.

WSP har i arbeidet delt landets 356 kommuner inn i grupper med lik befolkningsstørrelse og like forutsetninger. Det gir et bedre grunnlag for læring og kunnskapsoverføring mellom kommunene, da løsninger som for eksempel har fungert i én småby kan være mer relevante å prøve ut i en annen småby, enn løsninger som har fungert i storbyene eller i storbyenes forsteder. Dette gjelder ikke minst kommuner med få innbyggere i mindre sentrale strøk.

I arbeidet har WSP sett på demografiske tall som folketall, befolkningsutvikling, flyttetall og aldersfordeling i kommunene.

Videre er det sett på sysselsettingsgrad og inntektssnittet i kommunen, og hvordan inntekten har utviklet seg. De har også sett på andelen av kommunens befolkning med høyere utdanning, og grunnskolepoeng.

Videre har de sett på andelen av kommunens ansatte i såkalte kunnskapsintensive yrker, og på variasjonen i næringslivssammensetningen i den enkelte kommune.

Til sist har de sett på indikatorer for bærekraft, herunder klimagassutslipp og utviklingen av disse over de siste årene, samt gjenvinningsgrad av husholdningsavfall i kommunen.

På pallen i de ulike kommunegruppene finner vi:

 • Oslo, Trondheim og Stavanger (storby),
 • Nordre Follo, Bærum og Asker (pendlerkommune nær storby),
 • Bodø, Hamar og Tønsberg (større by),
 • Færder, Hole og Lillesand (pendlerkommune nær større by),
 • Frogn, Time og Ulstein (mindre by),
 • Bømlo, Hå og Flatanger (pendlerkommune nær mindre by),
 • Lier, Vestby og Ås (mellomstor kommune uten bystatus),
 • Kviteseid, Fjaler og Kautokeino (mindre kommune),
 • Tolga, Herøy (Nordland) og Kvitsøy (mindre kommune (under 2 000 innbyggere)),
 • Hemsedal, Evje og Hornnes og Trysil (mindre kommune med besøksnæring),
 • Vinje, Aurland, Sirdal og Eidfjord (mindre kommune med kraftnæring).

Kilde: WSP

https://www.wsp.com/nb-no/insights/regionenes-kamp-2022