ISA 220 (revidert) Kvalitetsstyring ved revisjon av regnskaper er vedtatt

Den oversatte revisjonsstandarden er vedtatt i Revisorforeningens revisjonskomite etter at den har vært på høring.

ISA 220 (revidert) Kvalitetsstyring ved revisjon av regnskaper gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2022 eller senere, altså ikke for regnskapsåret 2022, men den kan benyttes tidligere.

Standardens vektlegging kan oppsummeres som:

  • Mer proaktiv kvalitetsstyring på engasjementnivå ved å understreke viktigheten av profesjonell skepsis.
  • Forbedre revisors vurderinger.
  • Understreker behovet kommunikasjon mellom engasjementsteamet og partneren.

En kritikk av den tidligere standarden var at tidligere kvalitetskontroller av regnskaper utelukkende skulle tilfredsstille standardkrav og ikke ble brukt i selve oppdraget.

Denne standarden klargjør rollen og ansvaret til oppdragspartneren; spesielt deres nødvendige involvering gjennom hele oppdraget og deres ansvar for å administrere og oppnå kvalitet på engasjementnivå.

Kilde: Revisorforeningen

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/isa-220-revidert-er-na-vedtatt/