Forvaltningsrevisjons­registeret (4800) er oppdatert ...

... med (80) rapporter fra Viken, Hedemarken, Rogaland, Søre Sunnmøre og Vest-Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret