Foto: Vitaliy Gavrushchenko / Unsplash

CO2-rapporter gir danske kommuner et nytt verktøy for bærekraftig omstilling

Danske kommuner har fått en indikasjon på hvor mye CO2-utslipp som er knyttet til innkjøpene.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) i Danmark har hjulpet Energistyrelsen og Økonomistyrelsen med beregningene, som er et første skritt på veien til å lære mer om og jobbe med CO2-utslipp i offentlig sektor.

Når en kommune i dag skal bygge skole eller skaffe mat til kommunens sykehjem, belaster det CO2-regnskapet. Det er en nær sammenheng mellom kommunenes forbruk i kroner og den totale CO2-belastningen. Det viser rapportene kommunene har mottatt ved inngangen til året. Her vises hvor mye CO2 en kommune slipper ut basert på sine innkjøp, og forbruket sammenlignes med resten av landet.

Basert på kommunenes anskaffelsesdata og på grunnlag av en felles offentlig metode utarbeidet av Energistyrelsen og Økonomistyrelsen, har SKI beregnet kommunenes utslipp gjennom anskaffelser. Rapportene er et nytt og viktig verktøy for kommunene til å jobbe med bærekraftig omstilling – et verktøy som ifølge SKI er svært etterspurt i danske kommuner.

Les også: SKIs arbeid med grønne og bærekraftige anskaffelser (SKI)

Ifølge SKI har tallene absolutt sine begrensninger. Men klimaet venter ikke på perfekte data, og man må ikke la det perfekte bli det godes verste fiende. De danske kommunene ønsker å bidra til å redusere det danske CO2-avtrykket, men de etterspør kunnskap om hvor de skal rette innsatsen. Det er her rapportene kan gjøre en forskjell. For selv om dataene ikke er perfekte, er det likevel litt av et kvantesprang sammenlignet med hvor man var før ifølge SKI.

Rapportene gir ifølge SKI kommunene en indikasjon på hvilke kategorier de slipper ut mest og kanskje derfor har størst reduksjonspotensiale. Både ved å synliggjøre klimaavtrykket av innkjøpet fordelt på enkeltkategorier og ved å sammenligne klimaavtrykket per innbygger med andre kommuner eller landsgjennomsnittet.

I tillegg viser rapportene også hvilke av kommunens leverandører som trolig er mest utslippsfrie. Det kan være gode grunner til begge deler, men det er åpenbart å gå i dybden på forklaringene bak tallene og se om det kan settes i gang tiltak som kan gi grunnlag for reduksjoner.

Det er også mulig å zoome inn på ulike anskaffelseskategoriene som SKI dekker. På SKI-avtaler som møbler, mat og forbruksvarer har SKI data på i hvilken grad kommunen kjøper miljømerket og økologisk. Dette sender SKI ut til kommunene flere ganger i året. I tillegg kan kommunen alltid kontakte SKI for å høre hvilke data de kan hente ut som kan støtte kommunenes grønne satsing.

SKI har for eksempel på flere avtaler pålagt leverandøren å levere statistikk over innkjøp til offentlige kunder. Dette betyr at kundene kan overvåke og måle innkjøp i både enheter (f.eks. kg) og CO2.

Fakta om rapportene

Rapportene er basert på den felles offentlige metoden for beregning av CO2-utslipp basert på kjøpet. Metoden er utviklet av Energistyrelsen og Økonomistyrelsen i Danmark.

Samlet sett er metoden basert på en kategorisering av de kommunale fakturaene, som er koblet til en utslippsdatabase (EXIO-base), som beregner CO2-utslipp via utslippsfaktorer målt som utslipp per innkjøpskrone for den enkelte kategori.

Hver kommune har mottatt en rapport. I rapporten kan kommunene se sin posisjon i forhold til andre kommuner og innkjøpsfellesskapet de er en del av.

Kilde: SKI

https://www.ski.dk/nyheder/co2-rapporter-til-kommunerne/