Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Nærmere 2 000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum 14. - 18. august.

NKRF med to arrangementer på Arendalsuka 2023

Vi inviterer til to arrangementer - Hvis krigen kommer til kommunen ... 14. august kl. 14.30 og Korrupsjon og misligheter i kommunene – finnes det? 16. august kl. 11.00. Vel møtt i Arendal!

Tradisjonen tro deltar NKRF også i år på Arendalsuka. I tillegg til et arrangement i egen regi, skal vi samarbeide med Transparency International Norge og KS om et arrangement.

Hvis krigen kommer til kommunen ...

Tittelen på vårt eget arrangement mandag 14. august kl. 14.30 i Kirkekjelleren i Trefoldighetskirken er «Hvis krigen kommer til kommunen …».

Krigen i Europa berører oss alle - også kommunene. Hvordan står det egentlig til med beredskapen i kommunene, og hvor sårbare er de egentlig? Og hvor høyt på dagsorden står beredskapsarbeidet i norske kommuner?

Dette er blant de spørsmålene vi stiller til dette panelet:

  • Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet og leder av Forsvarskommisjonen
  • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen kommune
  • Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommune og styreleder i NKRF

For nærmere informasjon >>

Korrupsjon og misligheter i kommunene – finnes det?

Tittelen på arrangementet som vi inviterer til i samarbeid med Transparency International Norge og KS onsdag 16. august kl. 11.00 i Kirkekjelleren i Trefoldighetskirken, er «Korrupsjon og misligheter i kommunene – finnes det?».

Den lokale forvaltningen fatter vedtak som får følger for enkeltmennesker. Dermed er det også mange som ønsker å påvirke beslutningene. Når blir påvirkningen utilbørlig og uryddig? Og hvordan ivaretar vi rettssikkerheten og likebehandling av innbyggerne?

Dette er blant de spørsmålene vi stiller til dette panelet:

  • Geir Lippestad, advokat, Lippestadadvokatene
  • Beate Skretting, ordfører i Grimstad kommune
  • Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge
  • Tor Ole Holbek, revisjonsdirektør i Agder Kommunerevisjon IKS og styremedlem i NKRF

For nærmere informasjon >>

Alt om Arendalsuka 2023:

https://www.arendalsuka.no/