Lav tillit til nasjonalt antikorrupsjonsarbeid i EU

64 prosent av europeerne mener korrupsjon er uakseptabelt. 27 prosent synes det er akseptabelt å gi en gave eller gjøre en tjeneste (26 prosent) for å få noe fra en offentlig forvaltning eller en offentlig tjeneste, mens 16 prosent synes det er akseptabelt å gi penger av den grunn.

Dette viser rapporten Special Eurobarometer 534 (PDF) fra EU-kommisjonen, som undersøker EU-borgernes holdninger til korrupsjon mellom april og mai 2023. Undersøkelsen gjennomføres ved intervju på respondentens morsmål. Alle EUs 27 medlemsstater deltok i undersøkelsen, som inkluderte mer enn 26 000 respondenter fra ulike sosiale og demografiske grupper.

Sju av ti respondenter mener at korrupsjon er utbredt i deres land.


74 prosent mener det er korrupsjon i de nasjonale offentlige institusjonene i deres land, mens 73 prosent mener det er korrupsjon i de lokale eller regionale offentlige institusjonene i deres land.

78 prosent er enige i at for tette bånd mellom næringsliv og politikk fører til korrupsjon. 60 prosent mener at korrupsjon er en del av forretningskulturen i deres land, mens 57% er enige om at i deres land er den eneste måten å lykkes i virksomheten å ha politiske forbindelser.

54 prosent sier at de ikke vet hvor de skal rapportere korrupsjon hvis de skulle oppleve eller observere det: respondentene vet mest sannsynlig hvor de skal rapportere en korrupsjonssak i Malta (63 prosent) og Slovenia (62 prosent), og minst sannsynlig i Polen (32 prosent) og Ungarn (33 prosent).

47 prosent sier at vanskeligheten med å bevise korrupsjon er en viktig grunn til at folk ikke rapporterer det. Tre av ti sier det vil være meningsløst å anmelde fordi de ansvarlige ikke vil bli straffet, mens nesten like mange (28 prosent) sier det ikke er noen beskyttelse for dem som varsler om korrupsjon.

Respondentene er pessimistiske til den nasjonale innsatsen mot korrupsjon. Bare et mindretall mener at tiltak mot korrupsjon anvendes upartisk og uten skjulte motiver (35 prosent), at det er nok vellykkede rettsforfølgelser til å avskrekke folk fra korrupt praksis (32 prosent), at deres nasjonale regjerings innsats for å bekjempe korrupsjon er effektiv (30 prosent) eller at det er tilstrekkelig åpenhet og tilsyn med finansieringen av politiske partier i deres land (29 prosent).

De fleste europeere anser korrupsjon for å være uakseptabelt. Over sju av ti respondenter mener det er uakseptabelt å gi en gave (72 prosent) eller gjøre en tjeneste (72 prosent) for å få noe fra en offentlig forvaltning eller en offentlig tjeneste, mens 83 prosent synes det er uakseptabelt å gi penger av den grunn.

Kilde: EU

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2968