Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig

Virkes lokalvalgsundersøkelse viser at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft.

En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker fram som viktig.

Blant virksomhetene i Bergen som anser saken som viktig, har hele 61 prosent svart at de er misfornøyde med saksbehandlingstiden i kommunen.

Virke mener at kommunepolitikerne som i disse dager kjemper om velgernes gunst er nødt til å ta tallene på alvor.

Stavanger, som profilerer seg som næringsbyen, kommer best ut når det gjelder bedriftenes vurdering av næringspolitikken, mens byer som Oslo, Trondheim og Fredrikstad kommer dårlig ut.

Undersøkelsen viser også at mindre virksomheter vurderer næringspolitikken som dårligere enn større virksomheter.

Flertallet av virksomhetene oppgir et attraktivt bo- og arbeidsmarked som sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft, som den viktigste enkeltsaken fram mot valget.

Flertallet av virksomhetene oppgir et attraktivt bo- og arbeidsmarked som sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft, som den viktigste enkeltsaken fram mot valget.

I landets største byer er under halvparten av bedriftene tilfreds med tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

Andre saker som trekkes fram som viktige er infrastruktur og samferdsel, samt kommunens ansvar for å sikre rettferdig konkurranse. Flere frykter også at økte skatter og avgifter vil bli en utfordring i tiden framover.

Undersøkelsen er gjennomført av Hovedorganisasjonen Virke blant 1100 virksomheter i handels- og tjenestenæringen.

Kilde: Virke

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/hver-fjerde-bedrift-mener-at-kommunens-naeringspolitikk-er-darlig?publisherId=13569120&releaseId=17997641&lang=no