Grad av lovoppfyllelse i kommunene

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) foretatt en kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver.

Rapporten "Ståa i norske kommuner" var et viktig grunnlag for arbeidet til Generalistkommuneutvalget, som la fram sin utredning (NOU 2023: 9) i mars 2023.

Analysene viste at graden av lovoppfyllelse har sammenheng med sentralitet og innbyggertall. Jo mer perifere kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. Jo mindre kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. God økonomi kompenserer til en viss grad for effektene av sentralitet og størrelse, men ikke fullt ut.

Analysene viste at graden av lovoppfyllelse har sammenheng med sentralitet og innbyggertall.

Menon Economics har utarbeidet en excel-modell for å vise grunnlagsdata, delresultater og hovedresultater for alle kommunene. Her fremgår det også hvilke data som mangler for enkelte kommuner. Det er mulig å sammenligne opptil fire kommuner i denne modellen. I tillegg er det også mulig å laste ned en excel-fil hvor alle grunnlagsdataene er lett tilgjengelige.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/lovoppfyllelse-i-norske-kommuner/id2999281/