Skatteinfo nr. 6/2023

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les blant annet om at virksomheter nå får sin egen innloggede side på skatteetaten.no.

Lenke til Skatteinfo-arkiv:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/