Rune Tokle er valgt som leder av kontrollutvalget i Oslo kommune

Rune Tokle, som er daglig leder i NKRF, er valgt som leder av kontrollutvalget i Oslo. Han har i perioden 2015-2023 vært nestleder i utvalget.

Rune sier han er glad for tilliten han er blitt vist ved å bli valgt som leder av kontrollutvalget i Oslo, og at han ser fram til å videreutvikle kontrollutvalgets rolle som bystyrets kontrollorgan.

Daglig leder Rune Tokle, NKRF

«Kontrollutvalget er et viktig instrument for å sikre de demokratiske verdiene vårt samfunn er bygd på,» sier han.

Styreleder i NKRF, Per Olav Nilsen, gratulerer på vegne av styret, og sier det er veldig positivt at daglig leder har erfaring fra praktisk kontrollutvalgsarbeid. Dette gir en merverdi til både kommunen og NKRF, mener han.

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Både styret og Rune erkjenner at det i gitte situasjoner kan oppstå habilitetsutfordringer, og understreker viktigheten av å være seg slike situasjoner bevisst kombinert med god rolleforståelse.

Lenke til kontrollutvalget i Oslo kommune:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/bystyrets-utvalg/kontrollutvalget/