KS med ny informasjons­kampanje om personvern og informasjons­sikkerhet

Målet med kampanjen er å utløse en «refleks» hos ansatte i kommuner og fylkeskommuner som gjør at sikkerhet er noe som faller helt naturlig i den digitaliserte hverdagen.

Med utgangspunkt i sikkerhetssituasjonen i Europa, trusselvurderingene til de norske sikkerhets- og etterretningstjenestene i Norge, og den store mengden av dataangrep mot norske virksomheter og kommuner, ber KS om at kampanjen prioriteres i kommunene.

Kampanjen starter nå og er fritt tilgjengelig på nettsidene til KS.

KS' FoU-prosjektet «Atferdsendring knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i kommunesektoren» har fokus på å utforme kommunikative grep/prosesser/tiltak/virkemidler som gjør det mulig å få informasjonssikkerhet og personvern «inn i blodbanene» til de kommunalt ansatte. 

Hovedtyngden av prosjektet, som er en informasjonskampanje, er å kommunisere informasjonssikkerhet og personvern på en slik måte at det blir helt naturlig å forholde seg til. 

Kampanjen består av ti temaer – der ett tema rulles ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og målet er å sikre at de kommuneansatte endrer vaner.  

De ti temaene som er valgt ut er:  

 • Låse enheter
  Ønsket atferdsendring er at de ansatte alltid låser sine digitale enheter. 
 • Passord
  Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid lager sterke passord.  
 • Pålogging via linker
  Ønsket atferdsendring at ansatte alltid logger på via nettsteder og ikke via linker. 
 • Mobile enheter er personlig
  Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri låner ut mobile enheter som er utdelt av kommunen eller fylkeskommunen. 
 • Ikke sende sensitive opplysninger på e-post
  Ønsket atferdsendring er at e-post aldri benyttes til å sende sensitive eller taushetsbelagt informasjon.  
 • Lagring av informasjon
  Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri lagrer kommunens informasjon i private systemer. 
 • Sikkerhet på hjemmekontor og på reise
  Ønsket atferdsendring er at ansatte er oppmerksomme på om noen lytter til jobbrelaterte samtaler eller ser skjermer med jobbrelatert informasjon.  
 • To-fakturautentisering
  Ønsket atferdsendring er at ansatte benytter sikre løsninger der det er mulig. 
 • Samtykke ved deling av bilder eller film
  Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid sørger for å ha samtykke.  
 • Meld fra
  Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid kontakter IT-support eller avvikssystem dersom de er usikre på e-poster/meldinger. 

Kampanjen ble lansert i forbindelse med Sikker kommune 2023 15. november. Du finner opptak av Sikker kommune 2023, inkl. lanseringen, her>>

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-og-verktoy/informasjonssikkerhet-og-personvern/veiviser-for-a-styrke-robusthet/om-veiviseren/