Offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier

Sivilombudet har behandlet en klage på en kommunes håndtering av en ansatts ytring i sosiale medier. I en uttalelse konkluderer ombudet med at kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet.

Den ansatte hadde delt et bilde på sin private Facebook-side på Halloween, av en annen ansatt som hadde kledd seg ut som kommunedirektøren og holdt et skilt hvor det sto: «Død over distriktene.» Bildet hadde følgende kommentar: «Det skumleste man kan få på døra.., Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene.» Dagens beste kostyme.» 

I etterkant vedtok formannskapet å innhente en juridisk vurdering av om innlegget var å anse som trakassering av kommunedirektøren.

Sivilombudet konkluderer med at kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet først ved at formannskapet i kommunen vedtok å ta avstand fra den ansattes ytringsform, uten å først å ha avklart om ytringen lå innenfor det en ansatt har adgang til å ytre seg om. Deretter ved at kommunens ordfører uttalte seg til media på en slik måte at det kunne fremstå som at den ansatte ikke burde ha uttalt seg på den måten hun gjorde.

Videre ble den ansattes ytringsfrihet fortsatt krenket ved at kommunens administrasjon kalte henne inn til et møte om saken for å drøfte ytringen med henne, samt oppfordret henne til å unngå å ytre seg på en slik måte på et senere tidspunkt.

Sivilombudet ber kommunen gjøre det klart for den ansatte at ytringen hennes var legitim, og beklage håndteringen av saken.

Sivilombudet ber kommunen gjøre det klart for den ansatte at ytringen hennes var legitim, og beklage håndteringen av saken. Ombudet ber også om at kommunens retningslinjer og reglement gjennomgås og endres, slik at reglementet ikke begrenser de ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnloven § 100.

Kilde: Sivilombudet

https://www.sivilombudet.no/aktuelt/offentlig-ansattes-ytringsfrihet-i-sosiale-medier-2/